Velkommen, i dag er det:
 

Dommer(OOD) og medarrangør under EM i T-400 på Kapp
26. august 2007
Det var meningen å arrangere EM i T-400 på Eidsvoll i elven ved sentrum. Dette var avklart med sentrumsforening, polit og kommune. I forbindelse med ombygging av ”torget” i sentrum, har det blitt bestemt å utsette elvfestivalen i sentrum til samme helg som EM var planlagt.

Etter flere runder med planlegging av tidsskjemaet i et forsøk på å finne tid for både elvfestivalen og EM, så det vanskelig ut til å få kjørt begge disse under samme arrangement. EM ble derfor i siste liten flyttet til Kapp. Dette ble selvsagt en utfordring med tanke på infrastruktur, og de avtaler som allerede var gjort på Eidsvoll. I tilegg måtte den nye banen godkjennes av UIMs banegodkjenner, som på dette tidspunktet var i Dubai. Men med god hjelp fra Sandvoll brødrene med venner, vår Svenske venner og med godvilje fra UIM fikk vi også dette til.

Dessverre skulle det vise seg at også værforholdet skulle forsøke å stoppe dette EM’et, men med noen timers utsettelse, og godvilje fra utøverenne, fikk vi i gang løpet, og klarte å få avviklet alle runder som planlagt.
Det ble en lang dag for alle, og spesielt for teknisk kontrollant som ble tildelt teltplass med lyskastere for å få fullført teknisk etterkontroll utover kvelden.

Til tross for flytting, værforhold og en lang dag, var alle utøverenne fornøyd med arrangementet.

Design provided by moos.no - ingen over ingen under