Velkommen, i dag er det:
 

Nordisk møte - båtsport
14. april 2007
Vi har vært på Nordisk møte like utenfor Stockholm. Det er tredje gangen jeg deltar på Nordisk møte. Fjordåret ble møtet gjennomført i Stockholm, og året før i Oslo. I år var det egentlig Danmark som stod for tur, men med svært liten aktivitet i Danmark, ble dette lagt til Sverige.

Vi er tre fra Norge som stiller for Norges Motorsportforbund, det er tre fra det svenske forbundet og tre fra det finske forbundet i tilegg til promotoren for den skandinaviske serien i F-2000.
Møtet var konstruktivt og informativt og forhåpentlig vis gi Norden fordeler for framtiden.

Les mer på www.motorsportforbundet.no

Les mer på www.svera.org

www.svera.org
Replies: (3)
Design provided by moos.no - ingen over ingen under