Velkommen, i dag er det:
 

Ting 2007
29. april 2007
Så har det igjen vært Ting i Norges Motorsport Forbund. I år var det spesielt interessant siden det var lagt fram forslag til ny lov i NMF. Tinget var i år lagt til Stjørdal og frammøte var bra, til tross for at mange har lengre distanser for å komme til Stjørdal, men samtidig kan det være fordeler, siden det ligger midt i vårt langstrakte land.

Den viktigste saken som var lovforslaget ble ikke vedtatt, siden det var mange som ikke var satt godt nok inn i dette. Det ble foreslått å utsette dette til høsten, slik at alle fikk gått igjennom relevant informasjon, og det kunne gjøres et gjennomførbart vedtak på dette. Forslaget ble vedtatt, og det var enighet i å innkalle til ekstraordinært ting i november.

Ellers gikk Tinget som tidligere ting. Det ble valg, og ny president for NMF ble valgt inn, øvrige seksjoner fikk sine innvalgt og det ble flott bankett på kvelden.
Det blir nå spennende og se hvordan utfallet av det ekstraordinære tinget blir. Vil NMFs ting vedta ny lov, eller blir det å kjøre etter tidligere lov? Tiden vil vise.

www.jetski.no
Replies: (3)
www.jetracing.no
Replies: (3)
Design provided by moos.no - ingen over ingen under