Velkommen, i dag er det:
 

Ekstraordinært ting / Motorsport Konferansen 2007
18. desember 2007
Så var vi kommet til ekstraordinært ting 2007 for Norges Motorsportforbund. I forbindelse med det ordinære tinget for 2007, hvor det ble framlagt en sak om endring av lov for NMF, skulle det innkalles til ekstraordinært ting i november for endelig vedtak om ny lov.

Det ekstraordinære tinget er nå gjennomført i Tønsberg, og ny lov er vedtatt. Det var noen innvendinger i forslaget som var framlagt, og noen endringer ble også gjort. Men det var ingen større endringer av dette lovforslaget, så de vesentlige endringer ble stående.

Det nye lovforslaget vil gi grenstyrene i NMF større frihet, og gi mer autonomitet med egne avdelingsnavn, som NMF avd. Norges Båtsport Forbund.
Det blir spennende og se utviklingen for dette for framtiden, og ser lovforslaget som en stor fordel for utviklingen av sporten.

MSK ble også gjennomført i tradisjon tro, men i år med presentasjon av Norwegian Waterfestival.

www.jetski.no
Replies: (3)
www.jetracing.no
Replies: (3)
Design provided by moos.no - ingen over ingen under