Velkommen, i dag er det:
 

Aquabike komitémøte i Monaco
28. januar 2007
Jeg har vært i Monaco for komitémøte i aquabike komiteen. De store sakene på agendaen var det ikke, men terminliste og mindre regelendringer blir det selvsagt.
Dette er mitt første møte i Aquabike innunder UIM, og jeg må si frammøtte representanter var imponerende bra.

Møtet var representert av land som Polen, Honduras, Russland, Italia, Belgia, Frankrike, Storbritannia, Monaco, Kypros og selvsagt Norge. I tilegg var generalsekretæren i UIM tilstede sammen med promotoren for EM og VM rundene.
Det var satt av to dager til møtet, med avsluttende middag med alle delegater.

De foreslåtte regelendringer ble enstemmig vedtatt, og kort var vedtaket med å kutte ut Ski Stock og Ski Juior i EM og VM det som får størst innvirkning for oss i Norge. Dette spørsmålet var allerede behandlet på General Assembly, og det var lite å gjøre med dette spørsmålet på dette komiteemøte. Vi ba om at saken igjen ble behandlet på neste GA, og ba om å få tilbake disse klassene i seriene, for dette har stor betydning for Norge, for vår deltagelse i UIM løp.

Design provided by moos.no - ingen over ingen under