Velkommen, i dag er det:
 

Yamaha Super Jet 701 blir motoroverhalt
14. mai 2003
Vi har motoroverhalt en 701

Etter deltagelse i en EM runde i Sheffield i England, oppdaget vi en sprekk i framkant av sylinderen. Det viste seg at kjølekappen hadde ne 7 – 10 cm. Sprekk ved fremre feste på sylinderen. Heldigvis hadde den holdt under EM runden, men vi oppdaget samtidig at det også var andre feil med motoren. Den fusket på en av sylindrene. Så uansett var det på tide med en totalrenovering.

Om det er store eller små opprasjoner som skal gjøres, er det oftest enklest å ta ut hele motoren. Det er normalt sette en enkel prosedyre, men det er viktig å holde fokus og merke alle ledninger og andre løse deler. Spesielt legg merke til skims på motorlabbene.
Jeg begynner med å ta av potte, så løsne motor fra motorlabber, som skal stå igjen i skroget. Ofte står skruene i motorlabbene fast, så det anbefales å gi disse noe reelle slag før disse løsnes. Så løsnes ”tenningsboksen” fra ”skroget”. Denne står ofte også fast, så bruk gjerne smøremiddel på muttrene noen dager før denne skal skrues løs.
Så er det ledninger, gassvire, schoke vire, bensinslanger og kjøleslanger. Motoren trekkes fram til tanken, og løftes enkelt ut.
Normalt brukes ca. en time på denne jobben.

Vi har laget et stativ til ulikemodeller av både Kawasaki og Yamaha. Dette forenkler resten av jobben, og motoren står fast og godt under overhalingen. Vi fester motoren i dette og klargjøre for demontering.
Vi starter med å løsne av manifoil – forsøk å løsne denne forsiktig, slik at pakning opprettholdes i hel tilstand, denne kan brukes igjen. Husk å merk alle slangetilkoblinger, og hvor disse skal plasseres igjen. Vi bruker digitale bilder til dette arbeidet. Så tar vi av forgasserenne og luftfiltre. Deretter er det topp, og igjen husk å merke bolter, for her er det lengdeforskjell.
Så er det sylinder som løsnes. Forsiktig når denne trekkes opp, slik at ikke stempler og stempelfjærer blir skadet og muligheter for å bruke ”bunnpakning” er en mulighet.
Her dukket feil nr. 2 opp på denne motoren. Det bakerste stempelet har fått en ”mild” skjæring, og både stempel og fjærer må i beste fall skiftes. Etter at sylinder er trukket av, er det stempler som står for tur.
Så skrues dekselet for svinghjulet av, deretter er det svinghjulets tur. Her må det brukes ters, og spesialters er en nødvendighet. Så løsnes tenningsplaten, og deretter bendix. Her dukker tredje problemet opp, og det er bendixdrevet som trenger en ”overhaling”. Det er sjeldent disse kan overhales, så oftest må dette erstattes med nytt.
Deretter er det kun starter igjen før vi deler veivhuset ved at alle bolter på undersiden løsnes i veivhuset – husk merking av bolter, for disse har også ulik lengde. Her er ingen pakning å tenke på ved selve delingen, dette skal gå greit, så ikke bruk makt for å dele veivhuset. Skulle det være problemer med dette, er det en bolt som ikke er løsnet.
Etter at overdeksel er tatt av, løftes veiven lett ut og motoren er helt demontert.
Beregn en til to timer på denne jobben.
Sylinder blir innlevert til borring/honing og sveisin, for vi har valgt å gjøre et forsøk på å sveise sylinderen i dette tilfellet. Normalt ville vi byttet denne ut, men vi gjør i dette tilefelle et forsøk på sveising, og så bruke strekkbolter på en ny topp, som vil avlaste slitasjen på selve sylinderen.
Vi klarer også å overhale bendixen, for en ny bendix er svært dyr, og uoriginal finnes, men er av elendig kvalitet. Man kan derfor risikere at denne gjør mer skade i tenningssystemet, svinghjul og starter.
Så er det montering.
Alle deler er rengjorte, og forgassere er gjennomblåst og renset.
Vi starter med veiv, som har fått nye zimmerringer. For å skifte zimmerringer må drivknuten av, noe som i de fleste tilfeller er en utfordring. Selve knuteleddet må varmes, og spesialverktøy må brukes for å løsne denne, og ofte sitter dette utrolig fast, så vær forsiktig så ikke en av drivknute tennene knekker.

Veiven plasseres i bunnhuset forsiktig med styringspinner i riktig posisjon, deretter deler i samme rekkefølge som demontering. Det er viktig at det brukes loctite på alle bolter. Vi bruker den blå typen av loctite. Mellom bunnhuset bruker vi Rols Royse sin hylomar som vi er svært fornøyd med. Vi bruker også pakningsstoff mellom pakning mellom bunnhuset og sylinderen, på forgasserenne og på manifoil.
Stemplene skyves inn i sylindrene med spesialverktøy for stempler, men dette er strengt tatt ikke nødvendig, men da må man være utrolig forsiktig så ikke stempelfjærene kommer i klemme og knekker.
Bunnpanne og topp trekkes til med 3,5 kg. Fordelen med stativet tillaget til motoren, er at vi kan kjøre denne etter sammensetting, før den settes tilbake. Det er tillaget eksostilkobling, vannkjøling og bensintilkomst, slik at vi kan teste motoren i ulike turtall og få temperaturer, etc.
Det tar ca. 4-6 timer å få sammen motoren igjen.

Etter testkjøring, løftes motoren på plass igjen og merkede skims kommer på riktige plasser og alle slanger og tilkoblinger kommer på rette plasser slik bildene vi tok viser. Potte monteres, vire og el. tilkoblinger kommer på plass, og vi er klar til teststart.
Nytt batteri er også på plass, og prøvestart ser ut til å fungere fint.

Regnskap motoroverhaling Yamaha 701
Sylindersveising: 600.-
Borring/Honing: 600.-
Stempler: 2 400.-
Pakninger: 780.-
Diverse deler : 180.-
Til sammen: 4 560.-

- Se bilder fra prosjektet

Yamaha Motor i Norge
Replies: (3)
Hot Sport As
Replies: (3)
Design provided by moos.no - ingen over ingen under